Az Egyesület tagjai

Céljai     Tagjai     Tevékenységünk     Projektek     Alapszabályzat

Személyes adatok:

Családnév:

Bajusz

Keresztnév:

István

Születési dátum:

1954 március 17

Születési hely (magyarul és románul):

Torda - Kolozs megye; Turda - jud. Cluj

 

Lakcím:

4700 Zilah, Mihai Viteazul sugárút, bl. D, sc. A, ap. 17

Telefonszám:

0260/617446

E-mail címe:

bajusz@zalau.astral.ro

Munkahelyi adatok:

Főállású munkahelye:

"Babeș-Bolyai" Tudományegyetem Kolozsvár, Történelem-Filozófia Kar, Ókortörténeti és Régészeti Tanszék

Beosztása:

adjunktus

Az oktatott tárgyak megnevezése:

Őskor

Egyetemes ókortörténet

Az ókori mûvészet története

Ókori kultúrtörténet

Régészet

Munkahelyi címe:

Kolozsvár, C. Daicoviciu 2 (Tanszék)

Munkahelyi telefonszáma:

0264/194065

Előző munkahelyek:

Intézmény

Beosztás

Időszak

Megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeum - Zilah

Muzeológus

1978-1989

Megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeum - Zilah

Főmuzeológus

1990-1994

Megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeum - Zilah

Tudományos kutató III

1995

Egyetemi és posztgraduális tanulmányai:

Intézmény

"Babeș-Bolyai" Tudományegyetem Kolozsvár, Történelem-Filozófia kar, Történelem-Filozófia szak

Kezdés ideje (év/hónap)

1974 október

Végzés ideje (év/hónap)

1978 július

Diploma (tud. cím, szak, év)

Licenciátus, történelem-filozófia, 1978

 


Intézmény

"Babeș-Bolyai" Tudományegyetem Kolozsvár

Kezdés ideje (év/hónap)

1992

Végzés ideje (év/hónap)

2000

Diploma (tud. cím, szak, év)

Doktor, történelemtudomány, 2000

Legmagasabb tudományos fokozata: A történelemtudományok doktora

A tézis címe

Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc

Témavezető

Prof. dr. Gudea, Nicolae

Bírálók/opponensek

Prof. dr. Petolescu, C. Constantin - bukaresti Tudományegyetem, prof. dr. Bărbulescu, Mihai - BBTE Kolozsvár , dr. Alicu, Dorin - Erdélyi Történelmi Múzeum

Szakmai adatok:

Tudományterülete:

Régészet; Közép- és újkori iparmûvészet

Kutatási témái:

A római Dácia; Erdélyi iparmûvészet

Eddigi kutatási programok (vezetése és részvétel):

A program címe

Intézmény

Beosztás

Időszak

Szilágy megye régészeti térképe

Megyei Múzeum - Zilah

 

állandó

Porolissumi (Mojgrád - Szilágy megye) régészeti feltárások

Megyei Múzeum - Zilah;  Régészeti és Mûvészettörténeti Intézet - Kolozsvár, BBTE - Kolozsvár

Kutatócsoport tag

 

Kutatócsoport vezető

1978-1980

1981-jelenleg is

Mindennapi élet a római Dáciában

Sapientia Alapítvány-Kutatási programok Intézete

 

2001

Mindennapi élet a római Dáciában

Sapientia Alapítvány-Kutatási programok Intézete

Kutatócsoport vezető

2001-2002

Konferencia-részvétel és előadás:

Rendező intézmény

A konferencia címe

Előadás címe (ha tartott)

Keltezés

BBTE-Kolozsvár

Cultură și civilizație în Dacia romană

Aspecte ale folosirii scrisului la Porolissum.

1999

Megyei Múzeum-Zilah

50 éves alapítási évforduló

Munera Dacica.

2001

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület - Budapest

Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak

Két erdélyi örménymagyar botanikus: dr. Wolf Gábor és  dr. Wolf Gyula.

2001

Megyei Múzeum-Marosvásárhely

Preocupări recente în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural-național

Loja nord-estică a amfiteatrului de la Porolissum. Variantă de reconstiruire.

2001

Kolozsvári Magyar Diákszövetség

IV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia;   Megnyitó díszelőadás

Az ókori görög demokrácia.

2001

Megyei Múzeum-Zilah

Porolissum - important centru al Daciei romane

Instrumente romane de scris.

2002

Debreceni Tudományegyetem

Epigraphiai kerekasztal

Az amfiteátrumokhoz köthető kultuszok a feliratok tükrében.

2002

Idegen nyelvek ismerete:

Nyelv

Olvasás

Írás

Beszéd/előadás

Francia

 

 

 

Német

 

 

 

Szakmai egyesület tagság/vezetőségi tagság:

Intézmény

Betöltött funkció

Időszak

Erdélyi Múzeum-Egyesület

tag

1990-

Erdélyi Múzeum-Egyesület

A Zilah és Vidéke fiókszervezet elnöke

2002-

Societatea de Studii clasice - Kolozsvár

tag

1996-

"Instrumentum" - Groupe de travail européen sur l’artisanat et les productions manufacturées dans l’Antiquité, Martignac, Franciaország

tag

1995-

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete

tag

2002-

Tudományos publikációk:

Publikáció címe

Publikáció megjelenési helye

Év

Castrul roman de la Romita - Certiae (Das Römergrenzkastell von Romita - Certiae), (társszerző Al.Matei)

Zilah

 

1997

Colecția de antichități a lui Téglás István din Turda,

Acta Musei Porolissensis,

 4, 1980, 367-394

Considerații cu privire la argintăria de cult din Sălaj

Acta Musei Porolissensis, Zilah

5, 1981, 451-459

Argintărie medievală de cult din Sălaj(II)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

6, 1982, 163-168

Argintărie medievală de cult din Sălaj(III)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

7, 1983, 737-742

Obiecte de cositor în Sălaj(I)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

8, 1984, 765-774

Obiecte de cositor în Sălaj(II)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

9, 1985, 785-793

Obiecte de cositor în Sălaj(III)

 

10, 1986, 727-733

-Iparmûvészeti emlékek Szilágyságban a XVI-XVII. századból

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első Történésztalálkozó Előadásai és Iratai", Budapest-Zürich

1994, 33-37

Capsule de sigilii romane de la Porolissum,

 

Acta Musei Porolissensis, Zilah

19, 1995, 61-72

Inscriția CIL III 836 și realitatea arheologică

“Civilizația romană în Dacia" (szerk.M. Bărbulescu), Kolozsvár

1997, 92-101

 

Propunere de reconstituire a amfiteatrului de piatră de la Porolissum

Napoca. 1880 de ani de la începutul vieții urbane (szerk.D. Protase, A. Brudașcu), Kolozsvár

1999, 11-31

Mărgele romane de la Porolissum, (társszerző N. Gudea)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

6, 1982, 23-38

Al patrulea tezaur monetar de la Zalău, sec.XVI

Acta Musei Porolissensis, Zilah

8, 1984, 295-299

Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec XVI-XVII

Acta Musei Porolissensis, Zilah

11, 1987, 219-227

Ace de păr din os de la Porolissum, (társszerző N. Gudea)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

14-15, 1990-1991, 81-126

Instrumente medicale și ustensile folosite de medicii șI farmaciștii romani din Dacia Porolissensis. Contribuții la studiul medicinei romane, (társszerző N. Gudea)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

16, 1992, 249-291

Fibule romane din amfiteatrul de la Porolissum, (társszerző S. Cociș)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

19, 1995, 39-47

Aplici disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis, (társszerző N. Gudea)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

20, 1996, 97-114

Fibule romane de la Porolissum, (társszerző S. Cociș)

Acat Musei Napocensis, Kolozsvár

34.I, 1997, 521-534 

Porolissum. Ausschnitte aus dem Leben einer dakisch-römischen  Grenzsiedlung aus dem Nordwesten der Provinz Dacia Porolissensis (szerk. N. Gudea, W. Schuller),

Amsterdam

1998

Néhány szilágysági református egyház úrasztali felszerelése a 16-17. századból(társszerző Lakó Éva)

"Szilágysági magyarok", Bukarest-Kolozsvár

1999, 56-138

Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1980-1982. Amfiteatrul,

Acta Musei Porolissensis, Zilah

7, 1983, 136-138

Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985. Amfiteatrul

Acta Musei Porolissensis, Zilah

10, 1986, 135-137

Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis,

Acta Musei Porolissensis, Zilah

11, 1987, 169-174

Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Vitezul pe câmpia Turzii

Acta Musei Porolissensis, Zilah

11, 1987, 767-772

Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1986-1987. Amfiteatrul,

Acta Musei Porolissensis, Zilah

12, 1988, 154-156

Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1988-1991. Amfiteatrul

Acta Musei Porolissensis, Zilah

16, 1992, 148-150

Raport preliminar privind săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) pentru anii 1992-1993. Amfiteatrul

Acta Musei Porolissensis, Zilah

18, 1994, 115-116

Téglás Gábor

Gyopár

2, 1996, 3

Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum). Castrul de pe Pomet (társszerző N. Gudea)

Materiale și cercetări arheologice, Bukarest

15, 1983, 285-288

Contribuții la topografia arheologică a văii Someșului. Sectorul Căpîlna-Jibou (társszerző D. Tamba)

Acta Musei Porolissensis, Zilah

12, 1988, 91-120

Magyarkeceli úrasztalterítők és kegytárgyak, (társszerző Lakó Éva)

Mûvelődés

7-8, 1997, 521-534

Bevezetés az egyetemes ókori görög történelembe. A Római Birodalom története (egyetemi jegyzet)

Kolozsvár

2000

Bevezetés a régészetbe (egyetemi jegyzet)

Kolozsvár

2000

Bevezetés az őskorba (egyetemi jegyzet)

Kolozsvár

2000